HAKKIMIZDA

Gittikçe bireyselleşen dünyada sosyal sorumluluğa ve dayanışmaya duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak diğer sivil toplum kuruluşları gibi kurulmuş bir sivil toplum örgütüyüz.

 

Bizler; her birimizin birbiri üzerinde hakkı ve bu haktan doğan sorumluluğu olduğuna inanan, karşılaştığı sosyal sorunlar karşısında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünen, öncelikle nefislerimizde kendimize sonra diğer tüm toplumu sosyal sorumluluklarını üstlenmeye davet eden bir ekibiz.